Header Ads Widget

ताजा

6/recent/ticker-posts

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ तथा पहिलो संशोधन २०७६

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ - सर्वसाधारण नागरिकलाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न तथा सवारी साधन करको रकम असुल उपर गर्ने कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भनी तत्कालिन प्रदेश नं ३ प्रदेश सरकारद्वारा बि.सं. २०७५ साल माघ १८ गते प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ जारी गरेको हो ।  २०७५ सालको ऐन नं २२  को रुपमा प्रदेश राजपत्रमा २०७५ साल माघ १८ गते अतिरिक्ताङ्क २६मा यस ऐन प्रकाशित छ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ ले यातायातको समष्टिगत क्षेत्रलाई देहाय बमोजिमका १३ वटा परिच्छेदहरुमा व्यवस्थित गरेको छ । 
 • प्रारम्भिक 
 • सवारीको वर्गिकरण
 • सवारी साधन दर्ता सम्बन्धित व्यवस्था
 • चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
 • परिचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
 • यातायात व्यवस्थापन
 • आवागमन नियन्त्रण
 • बीमा सम्बन्धी व्यवस्था
 • सवारी चालक र परिचालकको सेवा सुविधा तथा सवारी साधन कर
 • समिति तथा काम कर्तव्य र अधिकार
 • सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
 • प्रदेश सार्वजनिक यातायात सञ्चालन
 • विविध
यसका अलावा ऐनमा .... वटा अनुसूचीहरु समावेश छन् जसमा
 • सावारीको वर्गिकरण
 • सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
 • सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा
 • अस्थायी नम्बर
 • सवारी चालक अनुमति पत्र
 • सवारी परिचालक अनुमतिपत्र
 • मार्ग इजाजतको ढाँचा
 • यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको ढाँचा
सम्बन्त २०७६ भदौ १९ गते २०७६ सालको ऐन नं १३ को रुपमा यस ऐनको पहिलो संशोधन प्रकाशन भएको छ । 

डाउनलोड

Downloadतपाईको प्रतिकृया / कमेन्ट्सहरुः