Header Ads Widget

ताजा

6/recent/ticker-posts

आ.ब. २०७७।७८ को लागि तोकिएको सवारी साधन करको दर तथा दस्तुरहरु

बागमती प्रदेश सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को निम्ति तोकेको करको दरहरु तथा अन्य दस्तुरहरु जानकारीको लागि पोष्ट गरिएको छ ।

आ.ब. २०७७।७८ को लागि तोकिएको करको दर

मिति २०७७।४।१ देखि लागु 

सवारी साधन कर

१२५ सिसि सम्म                                        रु.२,८००।–

१२६ देखि १६० सिसि सम्म            –             रु.४,५००।–

१६१ देखि २५० सिसि सम्म            –             रु.५,५००।–

२५१ देखि ४०० सिसि सम्म            –              रु.९,०००।–

४०१ देखि ६५० सिसि सम्म            –            रु.२०,०००।–

६५१ देखि माथि                            –            रु.३०,०००।–


विद्युतीय सवारी साधनमा

३५० वाट देखि १००० वाट सम्म    -            रु.१५००।–

१००१ देखि १५०० वाट सम्म        -              रु.२०००।–

१५०१ वाट भन्दा माथि                -              रु.३०००।–


दस्तुरहरुः

सवारी दर्ता शूल्क

निजी/सार्वजनिक/पर्यटक/संस्थान सबैको        -        रु.५००।–


ब्लू बुक नविकरण दस्तुर

निजी                                            -            रु.१००।–

सार्वजनिक/पर्यटक/संस्थान            -            रु.५००।–


नामसारी दस्तुर

निजी                                        -                 रु.२००।–

सार्वजनिक/पर्यटक/संस्थान        -                रु.३००।–


पुराना आर्थिक वर्षहरुमा तोकिएको करको दरहरु हेर्नका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोलाः

तपाईको प्रतिकृया / कमेन्ट्सहरुः